int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" int(1) string(12) "44.200.86.95" T-ara 智妍Solo專輯第二波預告照公開! - SeoulSunday.com

T-ara 智妍Solo專輯第二波預告照公開!

照片中,智妍身著薄荷綠帽衫,搞怪表情十分可愛。此前公開的預告照中,數字“7”引發了網友猜想,8日所屬社方面表示“7是指回歸預告影像和照片公開D-7的意思”。

此外,回歸預告影像將於北京時間8日下午4時公開